Afgelopen donderdag was de eerste van zes rondetafelbijeenkomsten van ‘Jong en oud is goud’, een bewustwordingscampagne van SBI en ANBO om te laten zien dat diversiteit zorgt voor continuïteit op de werkvloer.
Socioloog en promovendus Jules Coenders beet het spits af. Hij heeft bij ANBO en SBI onderzoek gedaan voor zijn masterscriptie ‘Te jong, te oud’ waarvoor hij feiten en fabels over oudere werknemers heeft onderzocht. Een van zijn belangrijkste conclusies is dat ons denkbeeld van oudere werknemers niet meer aansluit bij onze huidige opvattingen. Vroeger werden werknemers van 50 jaar of ouder gezien als ‘oud’ en werden zij door allerlei cao-bepalingen zoals de VUT en het prepensioen gestimuleerd om eerder te stoppen met werken. Tegenwoordig vinden we iemand van 50 nog fit en verwachten we dat hij tot zijn pensioen werkt, maar het ‘ouderwetse’ denkbeeld over vijftigers overheerst nog. Het is dus echt nodig dat werkgevers/bedrijven anders naar deze groep werknemers gaat kijken en inzien dat zij met hun ervaring en kennis echt van toegevoegde waarde zijn.

Na het diner was het tijd om met elkaar in discussie te gaan over jongere en oudere werknemers. Hierbij werd ingegaan op het imago van de oudere werknemers. Ook ging het gesprek over oudere werklozen en oudere werknemers met een baan die moeilijk in beweging komen op de arbeidsmarkt, omdat ze hun positie en alle verworvenheden die daarbij horen niet willen opgeven. Interessant hierbij was om te horen hoe werkgevers, uitzendexperts en specialisten daar vanuit hun eigen werkgebied over dachten. De thema’s en visies die aan de orde zijn gekomen hebben ons genoeg stof gegeven voor de volgende rondetafelbijeenkomst op 7 oktober!