VERSLAG: Over de invloed van Opa Piet en een broodnodige cultuurverandering

‘Opa Piet heeft een goede bijdrage geleverd aan het imago van de oudere werknemer.’ Frodo de Valk van SBI Training vatte het recente Sinterklaasjournaal op geheel eigen wijze samen tijdens het Ronde Tafel gesprek van 9 december jl.  Immers, opa Piet moest eigenlijk al met pensioen van de Sint, maar mocht uiteindelijk toch blijven omdat hij zo goed werk verrichtte.

Dat de werkelijkheid op de werkvloer nog anders is, bleek wel tijdens het ronde tafelgesprek. Aan de goed gevulde tafel met onder meer Friesland Campina, Exter, 55 + werkt, Xoon, SBI Training, ANBO en een aantal andere deelnemers werd over de inzet van ouderen én jongeren op de werkvloer levendig gediscussieerd.

Cultuurverandering
Alle deelnemers waren het erover eens dat een grondige cultuurverandering nodig is om ouderen een zinvol werkzaam leven te geven. Suggesties over de manier waarop zijn: anders denken over de rol van ouderen, het anders waarderen van onbetaald of laagbetaald werk (met een basisinkomen bijvoorbeeld) en niet bang zijn voor positieve leeftijdsdiscriminatie.

Anders organiseren
Dat ouderen minder kans hebben bij sollicitaties, is een feit. Een mogelijke oplossing hiervoor zou kunnen zijn om het werk anders te organiseren. Door bijvoorbeeld functieomschrijvingen in bedrijven te vervangen door het samenstellen van teams op basis van kwaliteiten. Of door het (tijdelijk) uitwisselen van werknemers tussen bedrijven en afdelingen. Zo zou er meer op capaciteiten geselecteerd kunnen worden, wat in het voordeel zou zijn van ouderen. Zo zorg je er ook voor dat de kennis van ouderen ‘bewaard’ blijft. Want dat probleem kwam ook ter tafel: ‘Mijn medewerkers van 50+ zijn kennisdragers. Er zit zoveel kennis en kunde in die hoofden, maar hoe zorg ik nou voor dat die kennis ook wordt overgedragen?’

Houding
Jongeren hebben een andere houding ten opzichte van werk als ouderen. Waar de typische oudere werknemer waarde hecht aan een lange carrière bij één baas, zouden jongere werknemers veel beter omgaan met (en juist op zoek zijn naar) verandering tijdens hun carrière.

Detacheringsbureaus
Tijdens de discussie kwam ook aan de orde dat detacheringsbureaus aangeven dat klanten vaak vragen om jonge, nieuwe medewerkers. Zelfs als de leidinggevenden van een organisatie zelf wél allemaal boven de 45 zijn. Aan de andere zouden detacheerders zelf ook te weinig doen om ouderen aan te bieden.

Chemie
De deelnemers constateerden dat het belangrijk is om jong en oud samen in teams te laten samenwerken. Bij een goede balans in de verschillende leeftijden van werknemers, ontstaat er chemie en creativiteit. Jong en oud is goud!

Het volgende Ronde Tafel gesprek over Jong en Oud op de werkvloer is op 5 februari 2015, op landgoed Zonheuvel in Doorn. Wilt u daarbij aanwezig zijn? Mail dan naar Mandy Janssen, m.janssen@anbo.nl.

Reacties

 1. RIA TITIA SPAANSTRA zegt

  Beeldend kunstenaar:

  Zij hebben nieuwe mogelijke heden
  ontwikkelingen inzichten technieken
  Wij geven het handen en voeten,

  Sluit perfect op elkaar indien men voor elkaar openstaat en luistert

  Wij gaan nooit met pensioen en blijven altijd doen

  Kunstenaars hebben niks met leeftijden ….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.