BLOG: Veranderings-management met een functiegebouw

Blog van Luuk Buurma (Humancap) : 

Met verandermanagement krijgt u te maken in uiteenlopende situaties: van herstructurering, reorganisaties, fusies tot aan Het Nieuwe Werken. In dergelijke gevallen wordt van professionals vaak verwacht dat zij als verandermanager optreden. Hoe geeft u hieraan vorm en hoe krijgt u de mensen binnen de organisatie in beweging om ook weer oudere medewerkers te werven en aan te nemen?

Architectuur van een functiegebouw 2.0

In een organisatie werken mensen, en mensen vervullen functies. Deze functies vormen als het ware de bouwstenen waaruit het bedrijf of de organisatie is opgetrokken. Mits goed ontworpen en door gebruik van de juiste materialen wordt een degelijke organisatie gecreëerd, die wel een stootje kan hebben.

Het (her)ontwerpen en implementeren van een nieuw functiegebouw gaat om mensen, werk, ontwikkeling en beloning en hebben in de praktijk dus niets met leeftijd te maken.

Een flexibel functiegebouw: functie- en competentieprofielen

Het bestaande functiegebouw kan het uitgangspunt zijn, maar een organisatie kan ook besluiten om met een geheel nieuw organiek ontwerp verder te gaan. Daartoe worden de daarin passende functies gerangschikt naar zwaarte (functie families) en worden functieprofielen gemaakt naar de aard van de werkzaamheden. Deze functieprofielen kunnen worden uitgebreid met competenties. Zo kan gefundeerd worden gestuurd op resultaat (het wat) en gecoacht op gedrag en ontwikkeling (het hoe).

Competenties en het functiegebouw 2.0

Competenties zijn de eisen waaraan een medewerker moet voldoen om een bepaalde opdracht, aansluitend op de behoefte van de organisatie, succesvol te kunnen vervullen. Per functieprofiel wordt ook een competentieprofiel vastgesteld. Dit profiel omvat kennis- en vaardigheidseisen, maar vooral – en dat is het grote verschil met functiebeschrijvingen – geeft het aan op welke manier iemand zijn opdracht moet vervullen. Gedrag, wijze van handelen, omgaan met situaties en persoonlijke eigenschappen zijn daarbij sleutelwoorden.

Het definiëren van functieprofielen en het daaraan relateren van leeractiviteiten zijn weliswaar belangrijke onderdelen van competentiemanagement, maar in wezen gaat het om een heel andere manier van denken die alle aspecten van het HRM-beleid omvat. Uiteindelijk doel is een win/win-situatie die zowel voor de organisatie als de medewerker concurrentievoordeel oplevert.

Bestaat er nu een competentie 55+? Nee, wel competenties als senioriteit en ervaren. Dus als je kijkt naar de aard van de werkzaamheden en naar een evenwichtig functiegebouw is er geen enkele belemmering voor deze doelgroep.

Luuk Buurma20140707_foto Luuk Buurma_

Luuk Buurma is managing partner bij HumanCap Nederland.

humancap luuk buurma

 HumanCap is het adviesbureau voor vakmanschap ontwikkeling en functiegebouw renovatie.

 Wij zorgen voor vakmanschap programma’s waar organisatie en medewerker beter van worden.

 Wij ontwerpen en implementeren functiegebouwen waarin een organisatie zich echt thuis voelt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.