Feiten vs fictie en focus op duurzame inzetbaarheid

Om de algemene doelstelling – het verbeteren van het imago van oudere werknemers – concreet te maken, willen ANBO en SBI het volgende bereiken:

  • Door middel van een secundaire analyse van bestaand onderzoek zicht krijgen op de actuele stand van zaken van het imago van de oudere werknemer. Het gaat om de houding van werkgever t.o.v. oudere werknemers, de relatie feit vs. fabel en de vooroordelen jegens oudere werknemers;
  • Een gerichte bewustwordingscampagne voor het bedrijfsleven (MKB en 500+), dat via rondetafelbijeenkomsten met elkaar in gesprek gaat. Bij minimaal 60 bedrijven wordt de handreiking Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers (UMC Groningen en Radboud Universiteit Nijmegen) onder de aandacht gebracht, om bedrijven handvatten te geven aan de slag te gaan met diversiteit op de werkvloer;
  • ANBO en SBI willen de kracht van diversiteit tussen jong en oud op de werkvloer laten zien. Concreet gaat het om vier korte audiovisuals met good practices van jong & oud teams, een maandelijkse blog met praktijkvoorbeelden van sleutelfiguren, de mogelijkheid voor het uploaden van zelfgemaakte jong & oud-filmpjes en ten slotte een winnaar van het beste jong & oud-team van het jaar;
  • De (mede)zeggenschap praktische handvatten bieden om de kracht van diversiteit tussen jong & oud op de werkvloer bespreekbaar te maken. Om dit te bereiken worden workshops voor medewerkers georganiseerd door SBI.

Aanmelden voor een van de rondetafelbijeenkomsten, of als ‘goed voorbeeld’? Aanmelden kan via m.janssen@anbo.nl.