De arbeidsmarkt: jong tot 30; oud vanaf 55? Om de vooroordelen over starters en oudere werknemers het hoofd te bieden hebben ANBO en SBI, één van de grootste bureaus in Nederland voor advies en training op het gebied van werknemersparticipatie, 2014 in het teken gezet van oud en jong, samen op de werkvloer. Een langlopend project, niet alleen om de beeldvorming te veranderen, maar vooral ook om te laten zien dat diversiteit loont. Kern van dit project is de kracht van balans: hoe versterkt jong en oud het bedrijf, waardoor het functioneren van het bedrijf aantoonbaar verbeterd wordt? In deze tijd van vergrijzing én laagconjunctuur is de kans op werk voor een werkloze senior relatief laag. Net zoals het ingewikkeld is vacatureruimte vrij te maken om starters en jonge werknemers voldoende werkervaring mee te geven. Terwijl een gebalanceerd team (jong én oud) van grote noodzaak is voor een gezond bedrijf.

Dit project wordt door ANBO en SBI uitgevoerd, met financiering van Instituut Gak. Het project loopt tot en met mei 2015.

Overzicht deelprojecten