BLOG: Jong en oud, vitaal tot je pensioen.

Henk

Henk Hartveld

Blog van Henk Hartveld (adviseur collectieve belangenbehartiging ANBO) : Ik heb – als 64 jarige – het voorrecht genoten om bij bijeenkomsten van een tiental jongeren uit het pensioenlab aanwezig te zijn geweest. Het pensioenlab, georganiseerd door de jongeren in de vakbeweging, is een kweekvijver voor toekomstig kader voor de pensioenwereld. Ik was daarbij uitgenodigd omdat het thema van deze werkgroep ‘langer doorwerken, pensioen en vitaliteit’ is en ik mij binnen ANBO met langer doorwerken en vitaliteit van werknemers bezig houd.

Vitaliteit raakt jong en oud

Als je als seniorwerknemer bij jongeren aanschuift is het heel interessant om je eigen beelden af te zetten tegen hun opvattingen over dit thema. Vitaliteit raakt namelijk jong en oud. Om doorwerken tot na je zeventigste mogelijk te maken, moeten we wel  verder dan vandaag kijken.

Zoals het wel meer gaat bij een groep die geen heldere opdracht heeft, vloog de discussie in het begin alle kanten uit. Zodra er een duidelijke focus ontstond -wat is nodig rond regels en vitaliteit, als de pensioenleeftijd in een keer 10 jaar omhoog gaat- kwam richting in de discussie.

Geen geklaag

Wat mij opvalt is dat jongeren anders aankijken tegen onderwerpen als demotie en ontzieregelingen dan veel ouderen. Zij vragen zich af waarom ouderen ongelijk behandeld moeten worden ten opzichte van jongeren, die tot hun zeventigste zullen moeten werken. Dus geen geklaag over een stijgende pensioenleeftijd en geen reden voor meer vakantiedagen op kosten van de werkgever. Die moet je zelf maar financieren.

Geen taboe op demotie

Ze hebben ook oog voor stimulerende maatregelen om langer te kunnen doorwerken als functieroulatie, scholing en gesprekken over je toekomstige loopbaan. En natuurlijk last but not least: geen taboe op ander en minder betaald werk, demotie. Als je als oudere het niet meer bij kunt bijbenen of een tandje minder belast wilt zijn prima, maar dan ook aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.

Voor mij was deze frisse kijk op alle uitdagingen rond langer doorwerken stimulerend.

Henk Hartveld, adviseur collectieve belangenbehartiging ANBO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.